تا این حد همه خوابن الان؟

چرا من حس ترس بهم دست داده؟😂

 

**الان ۴ونیمه..این یکیو فک نکنم بیدار باشین:/قبلی طرفای ۲بود