یه همچین روزی

سه سال پیش،میهن بلاگ

من با کسی آشنـا شـدم

که آلو قشنگ ترین اسم واسه صدا زدنشـه