سلاااااااااااااام!چطورین؟

عیدتون هپـی💙

میخوام عیدی بدم بهتون اما خودتون بگید چی باشه،چرا که اینجانب واقعا نظر خاصی نداره🍉😍

لطفا قابل انجام هم باشه چون دوست دارم حتما عملیش کنم

سو،آدم به این کولی تاحالا دیده بود که بذاره عیدیتونو خودتون انتخاب کنین؟😎