حالم خرابه...

مثل اون هوادار تیم ملیِ پرتغال که امشب جلوی بلژیک از یورو حذف شد.

و سیاه ترین نقطش اینه:

یورو دیگه CR7 نداره

و منم علاقه ای به دیدن یورو بدون رونالدو ندارم..

فوتبال،باز نیاز بود بهم ثابت کنی که بیرحمی؟


آلمان با یورو بای بای کرد...واو#-#

من حتی فکرشو نمیییکررردم:/(امشب سیاه ترین شب زندگی مولِره،اون دروازه خالی رو گل نکرد😑 )

خب،با انگلیس ادامه میدیم.یک هشتم چه قدر جذاب بود**پیش به سوی یک چهارم خفن تر(شده جام شگفتی ها**)

*ومبلی چه قدر با هوادار قشنگ تره😇😍