(اسپرسو اش را مینوشد تا برای سه ساعت اینده بسیار پر انرژی باشد )

خلاصه حتما فهمیدین تا اینجا که من دیوونه فوتبالم..

۱۲:۴۵ تا ۲:۴۵ هم فوتبال داره و بازی استقلال با الشرطه عراقه توی چمپیونز لیگ.

 من بیداااار...و در این مکان حاضر میباشم...