سلام به تویی که الان دیگه منِ سابق نیستی^^
به قسمت آخر مقدمه رسیدیم یعنی تعیینِ مسیرِ هدف.

این بخش به شددددت مهم،تاثیر گذار و البته مفیـده.

امیدوارم که از تک تک کلماتش برای کاری که میخوای انجام بدی

و هدفی که داری استفاده کنی.

 

بخش چهارم در ادامه مطلب

 

 


تعیین مسیر هدف: تئوری فرودگاه
                             لوپ هدف گذاری

 تئوری فرودگاه:
فکر کن همه جهان در یک فرودگاه خلاصه میشه.
-یه سری هستن که بلیط ندارن،اینا آدم هایین که تارگت ندارن و در پایین ترین سطح ممکن قرار دارن.
-یه عده دیگه بلیط دارن ولی مقصد ندارن و پرواز اشتباهی سوار میشن.ده تا شغل عوض کردن یا برای چندین دفعه وارد روابط ناموفق شدن مصداق همینه،چون مقصدی وجود نداره!
-یه تعداد هستن که هم بلیط دارن و هم مقصد.این ها بقیه رو مدیریت و یا رهبری میکنن چون میدونن چی میخوان و به کجا قراره برسن.

خب!
ما برای بلیط پرواز به چهار چیز نیاز داریم:
-------------------------------------------------------------------------
مبدا(تیک آف):وضعیت موجود(شرایط فعلی اعم از:ذهنیت فعلی،مهارت های فعلی،روابط فعلی و...)

مقصد(لندینگ):وضعیت مطلوب (چیزی که میخوای و جایی که میخوای برسی)

ساعت پزواز:شروع(تاریخ شروعِ کارت)      پایان:(تاریخ پایان کارت)

شماره پرواز:ارزش هدفته.و فقط برای تو تعریف شدست.هر چی که مهم تره عدد بزرگتری رو بنویس براش.

---------------------------------------------------------------------------

حال به این ۵ تا سوال جواب بده (با توجه به اهداف یک ساله)
۱-چه چیزی میخوام؟
۲-به چه چیزی برای رسیدن به خواستم اجتیاج دارم؟
۳-در حال حاضر چه مهارتی دارم؟
۴-برای رسیدن به هدف به چه مهارت  هایی احتیاج دارم؟
۵-چه نتیجه ای میخوام بگیرم؟خب!پـــــــــس،برای هر هدفت اینارو مشخص کن:

مبدا:؟     مقصد:؟
زمان:؟     ارزش:؟
و هر ۵سوال رو برای هر کدوم جواب بده.

A--------------------------------------------------->B

درواقع با این کار تکلیف همه چیز مشخص میشه و این بین ما به انضباط فردی و عملگرایی احتیاج پیدا میکنیم که دربارش حرف زدیم و باز هم حرف میزنیم.
وقتی اینجوری برای هر هدف (دقت کن!هدف!نه رویا یا چشم انداز) همه چیز رو انجام بدی می افتی توی لوپ هدف گذاری.
                          موضوعِ قسمتِ بعد: ۴سوالِ کوچینگی (رابطه کوچینگ و هدف)